Skip navigation

Előszó és köszönetnyilvánítás

Az „Édesvízi gerinctelenek Közép-Európában” című kötet az édesvizekben élő gerinctelen állatokról nyújt teljeskörű áttekintést, ezért jelentősen túllép a hagyományos határozói kereteken. Segítségével nem csupán azonosíthatjuk az édesvizek anyagforgalmában, az ökológiai állapotfelmérésben és a vizek természetes öntisztulásában létfontosságú gerinctelen szervezeteket, hanem részletes ismertetést kapunk életmódjukról és az ökológiai rendszerekben betöltött szerepükről is.

A könyv azzal együtt, hogy a közép-európai faunát tárgyalja, különös hangsúlyt ad a magyarországi vonatkozások ismertetésének is, ezért a hazai környezettudatos szemléletformálásnak is hasznos eszköze lehet. A biológiai vízminősítési projektekben (pl. BISEL) résztvevő középiskolások és tanáraik, valamint az édesvizek élete és ökológiája iránt érdeklődő olvasók egyaránt haszonnal forgathatják. Közérthető nyelvezete miatt a laikus érdeklődők, a természetjárók, a horgászok és mindazok érdeklődésére is számot tarthat, akik szeretnének közelebbről megismerkedni az édesvizek varázslatos élőlényeivel, a „vízipók-csodapókkal” és társaival.

A könyv illusztrációs anyagát színes vektorgrafikus rajzok és fotók együttesen adják (közel 400 képtábla), ami a szakmai tartalom mellett nemzetközi viszonylatban is egyedülállóvá és hiánypótlóvá teszi a kötetet. Ezzel magyarázható, hogy a jelenlegi kézirat előzményének tekinthető 2008-ban megjelent „Az édesvízi gerinctelen állatok – határozó” című könyv 2009-ben német nyelven is megjelent a Weisdorn - Verlag Jena kiadó gondozásában. Az alapmű jelentősen továbbfejlesztett kiadását pedig „Freshwater Invertebrates in Central Europe” címen 2013-ban jelentette meg a Springer – Verlag angol nyelven. Ez utóbbi mű második, bővített kiadása 2022-ben jelenik meg a Springer – Verlag gondozásában. A magyar nyelvű alapmű már nem elérhető, így a korszerűsített és jelentős mértékben bővített kézirat hiánypótló műnek számít.

A könyv egy általános határozókulccsal kezdődik, amelynek használatával a vizsgált élőlényt egy nagyobb csoportba, taxonba (mohaállatok, kova-szaruszivacsok, csigák stb.) tudjuk besorolni. A könyv ezután az egyes élőlénycsoportok bemutatásával folytatódik. Ebben a részben a taxonspecifikus határozórészek előtt képekkel illusztrált szöveges leírások szerepelnek.

A határozókulcsokban a rövid szöveges jellemzéseket színes grafikák egészítik ki, amelyek fényképekkel együtt segítik a gerinctelenek azonosítását. A rajzok részletesen feliratozottak, a határozóbélyegek nevei mellett az általános tájékozódást segítő szervek (pl. fej, ízelt láb, összetett szem) neveit is megjelenítik. A grafikák színezése az élőlényekről készült fotók eredeti színein alapul. A határozókulcsokban a sorok végén szereplő vastagított számok jelzik azt, hogy egy adott meghatározástól a határozókulcs hányadik sorához kell továbblépnünk. Végül több lépés után eljutunk a végállomáshoz, egy adott taxonhoz.

A könyv egyes fejezeteihez online filmgyűjtemények is tartoznak, melyek az állatcsoportokhoz tartozó QR kódok leolvasásával tölthetők be mobiltelefonra, vagy tabletre. A QR kódok nem csak az egyes fejezetek után, hanem összesítve a könyv végén is megtalálhatók. Mobiltelefonos használat esetén kattintással is továbbléphetünk a filmgyűjteményekhez.

Szintén a könyv végén található az „Oktatás és ismeretterjesztés” című fejezet, amely képekkel illusztrálva mutatja be azokat a digitális mellékleteket és filmeket, amelyek az egyéni használat mellett a közoktatási és felsőoktatási alkalmazást támogatják.

Bemutatásra kerülnek itt kép- és filmvetítő programok, valamint olyan interaktív feladatsorok, amelyek állatcsoportonként és összességében ellenőrzik és gyakoroltatják a gerinctelen állatok ismeretét. A melléklet különleges részét képezi egy térhatású vetítőprogram (3D), amely háromdimenziós (anaglif) képek megjelenítését teszi lehetővé számítógép-monitoron vagy projektorral kivetítve, ez utóbbi megoldás csoportos vetítésekre is lehetőséget ad. Az anaglif képek megtekintéséhez piros-kékeszöld (red-cyan) szemüvegre van szükség. A fentiekben ismertetett digitális anyagok magyar, angol és német nyelven is hozzáférhetők.

A digitális melléklet részeként az édesvízi makrogerinctelenek egyszerűsített PC-s és mobiltelefonos határozója is letölthető a következő honlapokról: https://bisel.hu, http://bszm.elte.hu.

A könyv angol nyelvű változatához tartozó teljes digitális melléklet a következő címen érhető el: https://extras.springer.com/2013/ A mellékletet a könyv ISBN száma (978-3-7091-1546-6) alapján lehet kiválasztani és letölteni.

Az egyes fejezetek szakmai ellenőrzéséért köszönetemet fejezem ki a következő szaktekintélyeknek: Ambrus András (Odonata), Boda Pál (Heteroptera), Bódis Erika (Bivalvia), Borza Péter (Crustacea), Csabai Zoltán (Coleoptera), Cser Balázs (Ephemeroptera), Deák Csaba (Diptera), Fehér Zoltán (Mollusca), Forró László (Crustacea), Fülep Teofil (Platyhelminthes), Móra Arnold (Diptera, Trichoptera), Murányi Dávid (Plecoptera), Schöll Károly (Rotatoria).

 

Budapest, 2022. február